torsdag 7. mai 2009

Kvinner som oppfører seg som aper...?

Kvinner lar seg ikke presse til unyttig adferd.

Forskning.no forteller om sjimpanser (jeg VET at det er forskjell på sjimp og ape, men overskriften passet bedre med ape..) som ikke lar seg trene til altruisme, eller strategisk samarbeid som de også kaller det. Her er oppsummeringen:

Sjimpansene er våre nærmeste slektninger i dyreriket. Det er kjent at de i mange tilfeller synes å opptre uegennyttig, eller med et annet ord altruistisk. De kan også gjøre hverandre gjensidige tjenester.

Hva er grunnlaget for slike handlingsmønstre?

Kommer uegennyttige handlinger fra en form for gjensidig nytte, og er det slik at sjimpansene er mer tilbøyelige til å hjelpe hverandre dersom de får noe igjen?

Et team forskere fra USA og Canada gjennomførte et nøye uttenkt forsøk for å teste dette. Men sjimpansene utviklet ingen spontan samhandling.Min første tanke var at de måtte ha testet mannlige sjimpanser...

Der tok jeg feil, forskerne hadde faktisk bare prøvd å lære opp bare hunn-sjimpanser til å gi hverandre gaver i form av blant annet sjokolade.

Her må noe være feil.
Kvinner gir hverandre sjokolade.
Vi spiser den ihvertfall hvis vi får den.

Forskerne bak "sjokoladestudien" stiller spørsmål ved om årsaken til at de ikke lykkes i å fremkalle strategisk gjensidig atferd var at mat og andre fysiske gjenstander kan være et uheldig studieobjekt.

La oss se...det var to og to hunn-sjimpanser...i bur, adskilt med gjerde av stålnetting.

Ingen menn tilstede.

Ingen barn å passe på.

Ingen konkrete utfordringer eller oppgaver som skal løses.

Alt man kan gjøre er i prinsippet å gi hverandre sjokolade....men uten noen oppgaver eller mulig 'sladder', så tjener vel knapt sjokoladen noen hensikt?

Sjokolade er kos og trøst, tilbehør ved sladring og arbeid, påskjønnelse og deilig foring av følsomme hjernedeler.

Hadde forskerne delt ut avbitere så hadde sjimpansehunnene delt på dem, kommet seg ut av buret sitt og deretter delt sjokoladen med stor tilfredsstillelse.

Kvinner gjør ikke ting uten at det har mening, ...for dem.
Nemlig.

1 kommentar:

  1. Hei!
    Dessverre er jeg enig med deg. Hva jeg ofte ser er at menn oppfører seg under prinsipen: "jeg hjelper han fyr hvis det ikke koster meg så mye", mens kvinner tenker "jeg hjelper hun dame hvis jeg tjener noe på det". Det kan høres som om det er det samme, men dessverre er det ikke det samme i det hele tatt. Kan ikke si at enten en eller den andre prinsip er ren altruism, men i hvert fall manns versjon nærmer seg mer.

    SvarSlett