onsdag 8. juli 2009

Ja til romavlytting

Hva er galt med romavlytting, husransakelse, ekstra lyttere på telefonen...?

Det meste, for det burde tyde på at du virkelig har rota til livet for deg selv. Men sånn er det ikke alltid. Også helt uskyldige blir overvåket og avlyttet. Er det greit?

Ovrevåkningen har vært mye omtalt og analysert i det siste, spørsmålet er om vi får mer frihet, eller gir vi en håndsrekning til kriminelle og terrorister, hvis vi kutter ut romavlytting.

Storberget sier:

-Romavlytting er det mest inngripende tvangsmiddelet vi har. Det må ikke hefte noen tvil verken om hjemmel eller forholdet til menneskerettighetene.

Bakgrunnen er at det regjeringsoppnevnte Metodekontrollutvalget nylig fastslo at PSTs romavlytting og ransaking av private hjem uten at noe kriminelt har skjedd, er i strid med Grunnloven.

Nå er det riktignok høyesterett som avgjør hva som er i strid med grunnloven, men har vi ikke glemt noe her?

Vi har valgt å la noen blant oss overvåke for å forebygge. Vi regulerer dette i lov. Skjellig grunn til mistanke, OG en dommers tillatelse må foreligge før tjenestene får klarsignalet.

Kan det være at vi har feil angrepsvinkel?

Det er jo OVERSKUDDSINFORMASJONEN og håndteringen av denne som er utfordringen.I bunn og grunn er de fleste ikke-kriminelle av oss komfortabel med et nivå av overvåkning, regulert og kontrollert.

Det vi ikke liker er når tanken på at informasjon om oss selv som ikke har noe med kriminalitet å gjøre kommer inn i de store serverne og for de uniformertes øyne.

Det er nettopp denne siden av overvåkningen som opprører oss når FOST blir servert som hakkebiff i media for å ha gått UT OVER de rammene som skulle vært tydelige (men kanskje ikke var det?)

Jeg tror ikke det å gi våre digitale vektere færre verktøy nødvendigvis er et skritt i riktig retning, eller grunnlovsstridig for den del.

Det er bruken av verktøyene, sikkerheten for at de blir håndtert riktig, og at informasjonen blir håndtert respektfullt og kun til rett formål som er utfordringen.

For tenk om det var innstillingen, moralen, rammene og opplæringen som var problemet?
Da villle kanskje de verktøyene man har igjen bli brukt bredere, i flere tilfeller for å sikre nødvendig saksrelevant informasjon.

Storberget sier også
-Jeg mener dessuten at vi kan forebygge terror og alvorlig kriminalitet tilfredsstillende gjennom andre metoder som spaning, bruk av informanter og så videre.

Klart vi kan det, men hvis summen av informasjon som innhentes skal være minst like god som i dag, for å forebygge terror, og verktøyene blir færre. ja da må man vel tyne de gjenværende verktøyene mer? Skal vi tyne informantene?

Og hvor mange flere spaningstimer med overtidsbetaling legger Storberget opp til i kommende budsjetter?

Metodeutvalget sier forøvrig romavlytting OG ransaking av private hjem. Kanskje det er grensen vi er ute etter?

Eller kanskje ikke. Verden er sånn at vi har behov for å ha de samme verktøyene som de vi konkurrerer med. Spørmålet er om vi håndterer dem rett, og hva vi gjør med det vi får med av ekstrainformasjon. DET er mer relevant, enn å tro at en ny lov som 'signaliserer menneskerett' blir vedtatt.

Sommerferien blir nå en deilig ferie for alle kriminelle. All romavlytting er suspendert til over sommer'n.

Kriminaljournalister kan glede seg til saker som omhandler hendelser som 'kunne vært unngått hvis vi hadde fortsatt overvåkningen'.

For meg er det greit å tilfeldigvis bli overvåket, men straks det er avklart at jeg faktisk er blant de snille...så forventer jeg at mitt privatliv igjen blir privat. Og fortsetter å være det.

Storberget driver helt klart valgkamp, og gjør sitt ytterste for å lamme politiet. DET er ikke nødvendigvis til det beste for folket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar