torsdag 10. september 2009

Bakermester Erna

Valget er enkelt. Det handler om hvem som kan styre, og her følger en enkel forklaring: Å styre landet er analogt med å håndtere et juleverksted.

Se for deg at du har invitert 25 barn i ulike alder til pepperkakebaking. Dette er et veldedig prosjekt der noen av pepperkakene skal gå til syke eldre på gamlehjemmet nedi gata.
Planen er å få til en boks med hundre pepperkake menn og kvinner.
Da gjelder det å motivere og håndtere alle de ulike barna til å gjøre sitt beste.
Noen av barna nekter å bake til andre enn seg selv, mens andre svært gjerne vil glede de eldre. Enkelte vil bare bake pepperkakegriser, mens andre vil lage en kunstferdig kreasjon som mest ligner på et Hans og Grete-hus.

Barna på juleverkstedet kan både sammenlignes med skolebarn, og bedrifter. Pepperkakeproduksjonen for de eldre er skatteinngangen, som jo avhenger av innbyggernes produksjon.I valgkapen nå så er det en grei forskjell mellom rød og blå side. De røde mener pepperkakeantallet er bestemt på forhånd, mens de blå mener pepperkakeproduksjonen kan vokse med rett ledelse og motivasjon..

Så spørs det da, hvordan lederen håndterer og motiverer de ulike barna. Og er hun dyktig, så klarer hun å få alle til å jobbe godt og bake ekstra mange kaker.
Kanskje sier hun at de som baker tre kaker, skal få beholde to selv. De som baker ti, får beholde 7. Eller hun sier at alle bare får beholde 2 uansett hvor mye de baker. Motivasjonen vil selvsagt variere. Spørsmålet er hvilket system som gir flest kaker til gamlehjemmet.

Kakene til gamlehjemmet er sammenlignbart med størrelsen på skatteinngangen, altså hvor mye vi har å rutte med i spleiselaget som også kalles velferdsstaten.

Det er her valgkampens hamrende retorikk ikke klarer å fange opp nyansene i de ulike partienes måte å tenke omkring motivasjon av innbyggere og bedrifter.
Alle er jo enige om at velferdsstaten skal være god, spørsmålet er bare hvem som klarer å lede pepperkakebakingen best.

En lett blanding av lederskap og belønning fungerer nok best. En liten pisk også, for de som ikke viser vilje til deltagelse, kan jo ikke få med seg en kjempeboks hjem.

Hvem tror at barn kan motiveres til å samles rundt bordet med beskjed om å bake, og gi alt til gamlehjemmet? Noen få vil nok gjøre det, men ikke alle, med et resultat som er magert.

Det som fungerer er å legge til rette for alle, slik at fornøyde barn baker masse for seg selv OG gamlehjemmet. Da vinner alle.

Man må spille på lag med de som står for evnen til å produsere. Og de ’særingene’
Som bare ville bake pepperkakehus i stedet for menn og koner? En dialog om hva som skal til er nok veien å gå, kanskje finner man en enighet om å bake noen kaker først, for deretter å la barnet utfolde sin kreativitet. Resultatet er at alle føler glede og mestring over produksjon og utfoldelse.

Og med alle barna i arbeid rundt bordet, så kreves det færre til å passe på dem (les mindre kriminalitet og NAV-behov).

Litt uti bakesamlingen så banker det på døra.
En gjeng med barn som ikke var invitert dukker opp. De vil også være med.
Hva gjør man da? Det er mange. Mengden pepperkakedeig er konstant. Skal man invitere alle? Det er jo gjerne sånn at det vil gå greit om noen flere dukker opp til en fest, men på et gitt punkt så utarter det hele til kaos. Hvordan man skal håndtere mange uinviterte gjester er et vanskelig spørsmål. Like vanskelig, og analogt med strømmen av flyktninger og asylsøkere.
Spør man de andre barna hva de synes? Har man planlagt for en mulig økning i antall barn på festen? Setter man en grense på hvor mange? Hvordan velger man dem ut?
Fritt innslipp vil ganske sikkert resultere i kaos, og totalt sett færre antall pepperkaker. Kanskje er noen av barna ekstra gode på kakebaking? Kan man finne en måte å inkludere dem steg for steg? Med stram håndterting og grundig sjekk av de nye barnas motivasjonsfaktorer så kan festen resultere i kjempebakst. Med fri åpning av dørene så er man garantert kaos.

Så er spørsmålet…hva gjør man med de som har bakt pepperkaker hjemme og har med en egen boks full som de ønsker å gi til gamlehjemmet? Man takker og bukker, selvsagt. Frivillig initiativ skal ikke kveles, da dør det. Frivillig innsats er ikke noe man skalter og valter med.

Spørsmålet om hvordan man skal styre et land er omtrent som å styre et juleverksted. Antallet som trengs for å holde styr på gjengen er avhengig av hvilken pedagogisk linje man velger. Motiverende stram ledelse er den minst personkrevende måten, den som tilsvarer en slank stat. Jo mindre man spiller på lag med barnas indre motivasjon, jo flere kreves det til å holde styr på barna.

Man kan ikke tyne barn til å bake pepperkaker vis de ikke er interessert selv. Like lite som man kan tyne bedriftsledere til å øke antall ansatte hvis de ikke har økonomiske rammer for å gjøre det. Eller skape glød i skolebarn som ikke blir sett som individer med hver sine behov.

Det er bare en leder i denne valgkampen som representerer en politikk som er akkurat passe blanding av motivasjon og styring, og det er Erna.
Med Erna som bakermester blir det flest pepperkaker til gamlehjemmet og flest fornøyde og mette barn. Det er den kombinasjonen vi trenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar