fredag 13. november 2009

Misbruk av politifolk?

Staten er en luring.

Dette er et eksempel på å interessant flytting av penger. Det er også en sak om å ikke verdsette erfaring og kompetanse.

De fleste vet at jeg er velsignet med en relativt hjemmeværende eks-politi. Politifolk kan jo slutte mens de enda er ungdommer, og motta pensjon lenge før de er synlig middelaldrende.

Mange av disse føler at de har flere gode år igjen i arbeidslivet, og kan ikke se for seg å sitte i en gyngestol på mange tiår enda.

En hel bøling av disse har begynt å jobbe på steder som f.eks Direktoratet for Naturforvaltning (DN). DN er et statlig foretak. I dag er den en 10-12 eks-politifolk som jobber der til en lønn som er å sammenligne med de sommerhjelpers inntekt, eller omtrent en gjennomsnittlig timelønn for en bussjåfør.

Så stiller jeg spørsmålet.
Når disse mottar pensjon fra staten, og så jobber for staten med en begrenset lønn, og etter toleransegrensen på 15 tusen (!) så avkortes pensjonen krone for krone. Er dette da misbruk av høyt kvalifisert arbeidskraft? De jobber jo faktisk gratis for staten etter de har tjent opptil toleransegrensen?

DN kan altså i ytterste konsekvens få utført et helt årsverk for 15 tusen? Resten er den gratisinnsatsen pensjonerte politifolk yter, på ren interesse for jobben. Staten er heldig som har så greie arbeidstagere..

Altså; istedet for statslønn får de pensjon som er 66% av politilønna eller deromkring. Så får de inntil 15.000 i tillegg som makslønn fra annen statslig virksomhet der de jobber etter pensjonsgrensa. Det er en fin måte å spare statlige lønnspenger på, for om de hadde byttet jobb istedet for å pensjonere seg...ja da ville lønna vært en annen.

Kanskje staten spekulerer i å ansette pensjonerte politifolk for å slippe unna med en middels pensjon i bytte mot kompetent arbeidskraft? For å være tydelig: hvis ikke politifolkene hadde gjort jobben med pensjon (+litt) som inntekt, ville noen andre måttet utføre den samme jobben, og staten måtte betale BÅDE politipensjon OG full lønn til en annen arbeidstager.

Så kan man si at politifolkene aldri burde sluttet mens de enda er i 50-årene, men det er en helt annen sak. Slik jeg ser det er det nåværende systemet misbruk av kompetanse og arbeidskraft. Klart politiet burde brukt noen år på gradvis nedtrapping til pensjon, kanskje til fylte 65?, og brukt årene på kompetanseoverføring til de yngre uniformerte; det ville vært å benytte seg av akkumulert erfaring på titalls år i samme yrke.

Politifolkene ser gjerne for seg å jobbe et år eller to etter de har sluttet i politiet. Ofte trives de godt og blir i kanskje ti år, slik en av de lokale avgåtte avdelingssjefene fra Trondheimspolitiet har gjort. Ti år i Direktoratet for Naturforvaltning. Med pensjon + litt i lønn. Lurer på hvor mye staten egentlig sparer på menneskers behov for nettverk, sosialt samkvem og noe å henge fingrene i, som ikke valgte å bytte jobb FØR de ble definert som pensjonist.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar