torsdag 29. oktober 2009

Skolebarn uten personvern?

Det lusker et udyr bak ethvert hjørne. Mange tror nok jeg tenker slik, når jeg nå går til angrep på barneskolenes informasjonshåndtering.

For hva er det vi åpner for når en mengde informasjon om våre barn ligger åpent tilgjengelig for enhver, uten av vi som foreldre har gitt vårt samtykke til dette.

La meg komme med noen eksempler;

Ukeplan
På elevenes ukeplaner står det litt av hvert. Hva de skal gjøre på skolen og lekser. I tillegg står det om bursdager, vikarer, turer og diverse annen informasjon som ofte handler om å angi tid og sted for hendelser.

Ukeplaner er det vel strengt tatt ingen andre enn lærerne, elevene og foreldrene som har noen interesse av, eller behov for å se.

Så hvorfor må skolene da legge disse ukeplanene ut på den offentlig tilgjengelige delen av sine nettsider? Det har da fungert utmerket at barna har fått med seg ukeplaner hjem, og at de som har rotet dem vekk kan finne dem igjen ved å logge seg på fronter, skolenes intranett.

Elektronisk innhenting av følsom informasjon
Naturfagleksa til barnet mitt i dag omfatter blant annet å fortelle om hvilke barnesykdommer hun har hatt, og å fortelle om hvordan det var å ta vaksine en gang. I tillegg til å fortelle om noe de kunne som treåring, som spedbarn og annet.

Denne leksa skal gjøres 'på data', og leveres i fronter, altså elektronisk. Nå er kanskje ikke barnesykdommene spesielt sensitive, men det er likevel snakk om helseopplysninger om barna. I tillegg vil jo det som levere elektronisk antagelig lagres elektronisk, om enn for en liten stund. Da omfattes det av Helseregisterloven skulle jeg tro.

Nå er disse to eksemplene kanskje egnet til å trekke på smilebåndet av, for det er vel jeg som er hysterisk forelder?

Eller er det mulig å tenke seg at det på en skole med noen hundre elever kan oppstå situasjoner der mor og stefar skilles, og følelser blir et problem? Kan det være at informasjon om at klassen har vikar og skal på tur er beleilig for en eventuell gisselsituasjon?

Jeg er nok ekstra hysterisk, men hevder min rett til å være hønemor all den tid jeg ikke er tilstede hos barna hver time av døgnet og har overlatt ansvaret til skole og barnehage mange timer hver dag.

Det er også interessant at mange twitter-voksne diskuterer frem og tilbake diverse direktiver som omhandler og kanskje griper inn i personvern, mens ingen nevner skolebarnas utsatte situasjon.

Jeg trenger å vite at jeg kan ha tillit til at de systemene som finnes for informasjonshåndtering er oppdatert og i tråd med mulighetene for misbruk gjennom moderne digitale verktøy.

Jeg savner rett og slett å få et dokument som sier noe om hva skolen og lærerne kan be om av informasjon, og hva den kan offentliggjøre. Kan jeg få det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar