tirsdag 10. mars 2009

Gentest skogeiere!

Skogeiere i Rørostraktene vil genteste samer for å finne ut om de faktisk er urfolk, ...de tror ikke at de lokale samene faktisk kan være det...siden de er for smarte..

Rørosbygdene skogeierlag blir nå politianmeldt for brudd på rasismelovgivningen..

Synes kanskje skogeierne burde gentestes (tam påstand egentlig...det finnes ingen lure gentester for intelligens, men det kan ikke være særlig vanskelig å lure skogeierlaget mener nå jeg..). De kan ikke være særlig intelligente hvis de:

1) Tror at intelligens er noe som ikke er like velutviklet og jevnt fordelt hos urfolk som ainna folk..(for eksempel skogeiere)

2) Mener at urfolk slutter å være urfolk hvis de tar utdannelse

3) Mener at urfok ikke skal få lov til å drive vellykkede bedrifter...det er i realiteten det de sier disse skogeierne...at en bestemt familie ikke kan være urfolk fordi de har en veldrevet bedrift!

Det spørs om ikke skogeiere i Rørosttraktene burde både testes og skoleres ganske heftig selv. I diverse lover, humanbiologi, kognitiv psykologi og generell folkeskikk...

Fysjom!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar