søndag 22. mars 2009

Talibanske tanker i SV kan vrake skolen

Det er bare å innse at SV ønsker å fjerne alle skoletilbud som er utenfor den norske offentlige enhetsskolen. Trist og intolerant, og begynnelsen på et samfunn der alle skal smøres jevnt inn i ett grått maskinelt utdanningsløp uten rom for å utvikle det mangfoldet naturen har utstyrt oss med.

SVs siste utspill vil på sikt ødelegge den offentlige skolen, og svekke foreldrenes mulighet for å ta gode valg for sine barn;

Et flertall på SVs landsmøte gikk i dag inn for å avvikle alternative, private skoler.

«Pedagogiske og religiøse alternativer skal på sikt avvikles. Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen.» heter det i SVs nye arbeidsprogram. skriver Aftenposten.

Behov for alternativ pedagogikk sier de. Det skal være grunnlaget for å kanskje få noe tilpasset undervisningsform.

At det kan finnes behov for og ønske om generell bredde i de tilbudene som finnes både på innholds- og pedagogikksiden, det tas ikke høyde for.
Mangfold er ikke engang vurdert, kun om en pedagogisk variant er nødvendig for å oppnå samme kunnskap i alle barn.

Det er vanskelig å tolke SVs landsmøtevedtak som noen annet enn at alle skal lære det samme, og at noen trenger annerledes undervisning for å lære akkurat det som står i planen.

Tradisjonen tro vil ikke SV stå for egen uttrykt og nedskrevet politikk:

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell strevde med å komme med konkrete svar på hva vedtaket egentlig betyr - men understreker at det uansett ikke er snakk om å fjerne skoleplasser.
- Landsmøtet i SV er generelt sterkt skeptisk til privatskoler, og særlig religiøse privatskoler. Men det vil selvfølgelig fortsatt være behov for skolene, sier Solhjell


Skulle så inderlig ønske at SV ikke hadde dette enorme kontrollbehovet, og frykten for mangfold. Det er ris til egen bak, men de skjønner ikke at SV-metoden for å bygge skole er spiker'n i kista for våre barns fremtid.

Jeg har selv prøvd meg som lærer på fire av Trondheims barneskoler; Lilleby, Bispehaugen, Byåsen og Charlottenlund. To ganske små skoler med barn av mangfoldig bakgrunn; og to ganske store, relativt 'hvite', ensartede skoler.

Min erfaring er at uavhengig av barnas bakgrunn, faglige nivå og type skole, så er de så uendelig forskjellige at det ikke holder å bare ha litt tilrettelagt pedagogikk.

Vi må ta inn over oss, og jobbe ut ifra, at barna er grunnleggende ulike, har så ulike talenter og så ulike mestringsnivå at de mest unyttige inndelingene er årstrinn og spikrede skoleplaner.

Noe av årsaken til at barna er så forskjellige er selvsagt at foreldrene er like forskjellige. De samme foreldrene som i en del tilfeller vurderer at barna vil ha det bedre på en skole som ikke er den offentlige nærskolen, eller at den private grendeskolen er bedre fordi den er nærmere.

Har du sett Pink Floyd's 'the Wall'? Der elever står på samlebånd og faller ned i en kjøttkvern? Symbolsk for ensrettet skole, styrt av effektivitetskrav og måltall, uten variasjoner. Noen sosialister vil tenke nå at måltall å da være helt i tråd med høyresidens politikk???

Joda, vi vil ha alle barn opp på et visst nivå, kunnskaps- og evnemessig, for at alle skal få noen vesentlige nødvendige verktøy.
Men det er det enkelte menneskets forutsetninger og iboende driv og talent som vil gjøre livet godt, og deltagelsen i samfunnet både rik og givende. Det er i hvert enkelt menneske vi må dyrke nysgjerrigheten, motivasjonen og utviklingen; slipe den edelstenen han eller hun skal bli, for å skinne i sitt eget liv.

Det gjør vi ikke ved å tyne alle gjennom samme løp.

Politikere kan se inn i samtiden og prioritere og justere; men å ta fullt ansvar for hele bredden av skoletilbud som vi har behov for? Det krever det flere enn noen stakkars stortingspolitikere til, eller departementsansatte for den del. De vil aldri klare å utvikle enhetsskolen like godt uten å få impulser fra alternative tilbud, bryne seg mot andre lands resultater, eller se til næringslivets behov.

Ensretting av en offentlig skole vil gi et smalt tilbud som ikke klarer å følge med i tiden.

Jeg tror heller ikke politikere med kortere levetid enn lengden på barneskoletiden er egnet til å se hva som er best for mine barn.

Å fjerne siste rest av variasjon i skoletilbudet er å kastrere foreldres muligheter til å SE sine barn og gjøre kvalifiserte valg på vegne av dem; en plikt vi som ansvarlige foreldre er tildelt frem til barna fyller 18.

Vi hadde en lang diskusjon i hjemmet før vi valgte skole for eldstedatteren vår. Vi landet på nærskolen, under tvil. Den er ikke perfekt, men den er god.

Å tenke og vurdere på vegne av sine barn, og veilede dem gjennom oppveksten, er noe foreldre skal gjøre. Å tenke og ta valg er noe SV ikke legger opp til at man som samfunnsmedlemmer skal gjøre, verken som barn eller voksen.

For å gi barna en god skolegang trengs det både aktive foreldre som ser sine barns behov, skolegründere som ser et hull i tilbudet og fyller det, og lærere som finner enkeltelevenes talenter og dyrker dem. Det får vi ikke med SV.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar