onsdag 19. august 2009

Klipp i stykker U-loven, den er avlegs

Superforsker Sokolova vil søke nytt opphold i Norge, og alle på NTNU ønsker henne hjertelig velkommen tilbake. Utlendingsnemnda (UNE) har endelig besluttet å ikke anke saken mot henne videre.

Det er klart, ...før hun kan komme tilbake må hun søke opphold på nytt, fordi det som etterhvert ble en liten merknad i forhold til utlendingsloven, kostet henne tilgangen til Europa, hele Schengenområdet, og en forsinkelse i forskningsprosjektet innen satelittkommunikasjon.

Det som etterhvert ble en juridisk farse handler egentlig om et lovverk som ikke er i takt med tiden. Utlendingsloven trenger ikke bare de kontinuerlige revisjonene som stort sett har handlet om å forhindre nye uønskede borgere. Loven er helt på sidelinjen i forhold til Norges behov for kvalitetsarbeidskraft.

Sokolovasaken viser dette tydelig. Det hun gjorde feil var å få oppholdstillatelse på familiegjenforeningsgrunnlag. Da hun og mannen gikk hver sin vei var hans oppholdsgrunnlag sikkert, mens hennes forsvant. Hun hadde bare opphold her på grunnlag av sin relasjon til mannen.

Dette harmonerer dårlig med våre ønsker om å rekruttere familier til landet. Par som er etablerte med utdannelse og en karriere foran seg her til lands.
Hvorfor får ikke slike par hver sin likeverdige oppholdstillatelse?
I dag er det stort sett kvinner som sliter under dette, for fortsatt er det oftest menn som først får jobbtilbud her, og så kommer kona etter.

En ventet lovendring, som nylig var på høring, antyder at også samboerskap skal kunne telle som grunnlag for familiegjenforening...men da bare hvis man kan bevise samboerskapet gjennom blant annet felles adresse gjennom flere år.

Årsaken til utkastelsen av Sokolova var jo at Utlendingsnemnda mente Sokolova hadde brutt utlendingsloven, blant annet fordi hun hadde pendlet...slik forskerpar ofte gjør. Ifølge UNE var pendling uforenlig med å få innvilget opphold på grunnlag av familiegjenforening. Separat opppholdsstatus ville forhindret slike saker.

Hvor i loven reflekteres ønsket vårt om å faktisk flytte disse menneskene til Norge?
Hvorfor kan ikke forskerpar som også tildels har bodd ulike steder fordi en forskerkarriere innebærer nettopp det til tider, få hver sine oppholdstillatelser på tross av at de er par?

Alle vil, men ingen får til
Høyre lanserte i vår et dokument 8 forslag om å lage et 'hurtigspor for forskere'.
Slik fotballspillere har.

Forslaget ble nedstemt, men debatten i stortinget viste at alle var enige i intensjonene i forslaget. Så hvorfor skjer det ingenting på denne fronten?

Kanskje fordi det samme lovverket skal brukes til både å snøre sammen åpningen for flyktininger og asylsøkere og samtidig rulle ut en rød løper for nødvendig og sterkt ønsket arbeidskraft.

Jeg tror det er på tide å splitte utlendingsloven, slik at to helt ulike intensjoner i forhold til samfunnsutviklingen håndteres på hver sin kant.

Slik det fungerer nå må for eksempel identitetsløse asylsøkere og toppforskere gjennom samme mølla for å få papirer her i landet. Hvorfor? En forsker som får jobbtilbud i Norge har allerede en ekstremt veldokumentert identitet...det er nettopp bakgrunnen som gjør dem så ønsket.

Så hvorfor skal de da vente i evigheter på å få personnummeret som er nøkkelen til deltagelse i et vanlig liv her i landet? I Oslo tar det riktignok bare et par uker for de som benytter servicesenteret...men det fjerner likevel ikke spørsmålet om hvorfor man ikke får tildelt inngangsbilletten til samfunns og arbeidsliv samtidig med arbeids- og oppholdstillatelsen?

Vi har såvidt innsett behovet for internasjonal arbeidskraft her i landet, men enda har vi ikke forstått at det krever en god del nytenking i forhold til hvordan vi tar imot våre nye arbeidstagere.

Alle som kommer hit med en ansettelseskontrakt i lomma burde fått personnummer ved ankomst, og opphold på selvstendig grunnlag.

Samtidig skader det ikke å tenke på alle de kvinnene som blir værende i grusomme ekteskap for å slippe å bli kastet ut. Kvinner som kanskje har eget nettverk, og jobb, men som ikke var den i familien som først fikk jobben her i landet.

Jeg vil gjerne forske videre ved NTNU, sier Sokolova.
Denne gangen søker hun opphold på eget grunnlag, så da må det vel gå bra.

fredag 7. august 2009

Svinaktig dårlig vaksineavtale for Norge

Fløyelspiken spår en ny Akersak.

Regjeringen har gitt GSK (GlaxoSmithKline), vaksineprodusenten som skal berge oss fra svineinfluesaen, erstatningsfrihet...altså de slipper erstatning hvis vaksinen ikke virker som den skal.

Hmm. Vet regjeringen hva de gjør?

Vaksinen til H1N1 lages på basis av H5N1-vaksinen. Man tar ut et virus og erstatter med et annet. H5N1-vaksinen er gjennomtestet og sikker ifølge EMEA (European Medicines Agency)...eller som de sier i en pressemelding:

Decades of experience with seasonal influenza vaccines indicate that insertion of a new strain in a vaccine, as will apply with the change from H5N1 to H1N1 in the mock-up vaccines, should not substantially affect the safety or level of protection offered

Nå er det sånn at de som skal gi kontrollorganene kliniske data som grunnlag for å godkjenne sikkerheten i vaksinen OGSÅ leveres av samme selska som produserer svineinfluensavaksinen.

Fra samme pressemelding fra EMEA: ... In addition to the mock-up vaccines, a number of other pandemic influenza vaccines are currently under development, and preliminary data from GlaxoSmithKline and Sanofi Pasteur are also being assessed by the Committee on an accelerated basis..


Og dette er jo ikke en uvanlig praksis, det er sånn farma-industrien jobber, MEN det som er verdt å se på er kombinasjonene av GSKs antatte overskudd på 20 milliarder...og vår egen regjerings snille avtale der GSK, som produsent av vaksinen, FRITAS fra erstatningsansvar hvis vaksinen ikke virker som den skal.

For å oppsummere:

GSK lager vaksine.
GSK sjekker vaksine.
GSK selger vaksine for 20 milliarder.
Norge kjøper vaksine.
Norge frasier seg retten til å klage på produktet som er produsert og testet av et og samme firma.

Hmm.

Det blir kanskje en del mat for journalister når resultatene av vaksineprogrammet kommer. Jeg venter meg både saker av typen:
'Vaksinen virket ikke-tok min mors liv'
'Vaksinen virket ikke som den skulle-ødela mitt liv'

Og hvem må betale erstatningen? JO det må norske skattebetalere fordi den rødgrønne regjeringen IKKE lar produsenten sitte med erstatningsansvaret for sitt produkt.