fredag 5. februar 2010

Fløyelspiken flytter ut...

Fløyelspiken synes ett år under aliasets slør er nok, og flytter ut fra denne bloggen og inn i hjemmesiden til Hege J. Tunstad, som selvsagt er meg..

Velkommen dit.

torsdag 4. februar 2010

Det store jenteeksperimentet

Logisk brist?

Jenter skal vaksineres mot HPV, for å unngå livmorhalskreft.

HPV er et virus som smitter ved 'samkvem'.

Da vi skulle vaksineres mot svineinfluensa så måtte alle vaksinere seg for å unngå at riskogrupper ble eksponert for smitten.

Så hvorfor er det da bare jentene som skal vaksineres nå, og ikke guttene som utsetter dem for smitten?

Er det hele et stort jenteeksperiment?

Psykologiske vaksiner til friske jenter

Skeptisk.

Min datter kommer ikke til å få HPV-vaksine.

Jeg har tidligere kritisert helseministeren forsøk på å selge inn reduskjon i screeningprogrammet for livmorhalskreft, siden vi nå skal få en slik effektiv HPV-vaksine (mot årsaken til 70% av forekomsten av livmorhalskreft)

Bare 3 av 10 har takket ja til vaksinen i Trondheim.


-Stor variasjon er ikke dumt, sier barnelege Jann Storsæter i Folkehelseinstituttet til NRK Trøndelag. - Nå kan vi bruke den store uvaksinerte gruppen som en kontrollgruppe for å vise at vaksinen ikke er farlig.

Akkurat som i forhold til svineinfluensavaksinen så håper jeg snart vi kan begynne å snakke om hvorvidt det er NØDVENDIG å vaksinere barna, i stedet for om det er FARLIG.

Og når det gjelder informasjonskrivene som skal berolige oss:

I en artikkel i VG sier lederen i Bioteknologinemnda Lars Ødegård:
- Brosjyren som Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet, inneholder en rekke faktafeil og til dels villedende informasjon. I verste fall kan den gi foreldrene og jentene den er myntet på en falsk trygghet.

Fortsetter helsemyndighetene å dytte på oss allverdens vaksiner for ting som kanksje ikke er så viktig å vaksinere mot, så vil tilliten til de bunnsolide gjennomtestede vaksinene forvitre. Og da taper alle, bortsett fra virusene..

Denne rapporten ønsker å belyse hvilke moralske aspekter som gjør seg gjeldende ved vurdering av HPV-vaksine.

Faglig bakgrunnstoff, fra rapporten fra Kunnskapssenteret:

Rundt 300 kvinner får påvist livmorhalskreft i Norge og omtrent 100 kvinner dør av sykdommen hvert år. Livmorhalskreft skyldes hovedsakelig vedvarende infeksjon med humant papillomavirus (HPV), og det er identifi sert over 120 typer av humant papillomavirus HPV. Omkring 14 av disse har kreftfremkallende egenskaper. Hos 70 % av kvinner med livmorhalskreft påvises HPV-16 og HPV-18.

De aller fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv, men der hvor infeksjonene vedvarer er risikoen for utvikling av celleforandringer større. Det er utviklet vaksine som er effektiv mot HPV(16/18), men det fi nnes ikke dokumentasjon som viser at vaksinen direkte forebygger livmorhalskreft.

Det har resultert i en viktig, og til dels svært opphetet, debatt om innføringen av HPV-16/18 vaksine.
Videre fra rapporten:
Den potensielle nytten av HPV16/18-vaksine er stor, men moralsk utfordrende
fordi kunnskapen om forbedret overlevelse og livskvalitet er usikker,
og fordi vaksinen er ressurskrevende. Vaksinen er en intervensjon overfor friske mennesker, som påkaller spesiell oppmerksomhet, særlig når kunnskap om virkninger og bivirkninger er usikre.

Dessuten må man vurdere fremtidig nytte av forebyggende tiltak med usikkert utfall mot nytten av konkrete tiltak her og nå.

HPV16/18-vaksine av barn reiser dessuten spørsmål om samtykke, som kan unngås ved å vente med vaksine til 16 år. Å gi riktig og god informasjon i forbindelse med HPV16/18-vaksine er særdeles viktig og vanskelig.

tirsdag 2. februar 2010

Klemming av pupper

Skvising av pupp kan avsløre brystkreft, men ikke alltid. Noen ganger avslører denne klemmingen kreft, som viser seg å ikke være det likevel.

Og så skjer det at hver femte dame dropper puppeskvisen. NTNU-forskere vil finne ut hvorfor, les det hele på forskning.no

Så leser jeg i en kommentar under forskning.no-artikkelen at det finnes en blodprøve som er mer effektiv enn mammografi, og mer treffsikker. Den er tilgjengelig nå, kom i desember.

AHA, tenker alle da, da må vi bytte ut puppeskvisen med blodprøve istedet.

Eller...

Hva om vi tenker at man BÅDE kan fortsette mammografiprogrammet OG teste de samme damene med nykommer-testen, og så sjekke etterpå hvilken diagnostisk metode som var best.

Tipper jeg kommer til å gjøre begge deler ihvertfall, enten via offentlige programmer, eller på privaten.

Og jenter: gjennomfør screeningen både for livmorhalskreft og brystkreft! Enkelt og livreddende.

fredag 29. januar 2010

Jeg vil radiomerkes

Lensmannen i Bjørnør vil feste gps-sendere på demente eldre som bor på sykehjem. Det mener også eldreforsker Øyvind Nøhr ved Høyskolen i Lillehammer

Og Fløyelspiken.

Hvis jeg blir 80 så er det sånn bortimot 40% sjanse for at hodet ikke lenger henger skikkelig med. Da vil jeg radiomerkes. Med en GPS-tracker som er riktig lekker.

GPS-sender på demente er skikkelig overvåkning. Men det er da i det minste overvåkning med mening, og gir attpåtil muligheter for økt frihet og bevegelsesradius for den demente.

Det er nemlig ikke sånn at om man er gammel og dement så har man ikke lenger behov eller ønske om stimuli eller trim. Eller at demente for eksempel er dårligere til beins enn du og meg. Tvert imot, bevegelse og stimuli er sunt for disse menneskene, og gir en økt livskvalitet.

Og hva er det ved GPS-overvåkningen som er så bra?

Jo da kan man gjøre slik en del allerede gjør...slippe den demente ut på tur, og så dels følge med på kart hvor de beveger seg, men også vite at etter en times tid eller så...ja da kan man enkelt hente dem inn igjen. Det finnes allerede mange slike GPS-trackere

Selvsagt er det en viss risiko ved å slippe løs demente, men slikt kan legen vurdere.

Jeg jobbet forresten en stund i et forskningsprosjekt som heter 'Trønderbrain' (navnet er funnet på av en engelsk dame..). Prosjektet handlet dels om å finne bedre diagnostiske verktøy for å skille mellom ulike typer demens.

Og det blir viktig fremover, når det blir mange flere eldre å passe på.
Det er sånn at ulike typer demens har ulike symptomer.

Noen varianter er slik vi alle forbinder med demens, Alzheimer. Miste hukommelsen, ikke kjenne igjen slekta og sånt.
Andre typer demens merkes bedre på stedsansforvirring. Altså, man husker ikke så helt ille, og man klarer en del ganske greit, men stedsansen er sterkt svekket.

Tenk deg å være maratonløper og miste stedsansen. Uten muligheten til å røre seg like mye som før så ryker helsa MYE fortere enn om man har en teknologisk dings som gjør det mulig å dra ut en tur. Får man da en bunnsolid diagnose, kan man skreddersy behandling/oppfølging.

Og når jeg blir gammel og dement (krysser fingrene for at det ikke skjer) så blir jeg kresen, og vil ha enorme forventninger til helsevesenet. Det er ihvertfall trenden...at vi blir mer kravstore.

Samtidig vil det være langt færre ansatt i helsevesenet.

Ok, på tide med et viktig tall.
I dag er befolkningen sammensatt og fordelt slik at det er ca 70 mennesker som er arbeid og betaler skatt...for hver demente person som helsevesenet skal ta vare på.

Når jeg blir pensjonist, da er det sånn at det er ca 20 mennesker i arbeid for hver dement som det skal betales for og som skal håndteres av helsepersonell. (SSBs oppsummering av FNs befolkningsfremskrivelser)

Det er noe å tenke på.(Det er jo selvsagt en teoretisk mulighet at man har avskaffet alle sykdommer før den tid, men jeg tviler).

Enten så må vi skalere ned antall arbeidstimer per dement til omtrent en fjerdedel, eller så må vi tenke nytt, effektivisere, utvikle osv. Å importere arbeidskraft vil neppe være en god løsning siden befolkningssammensetningen vil være enda mer 'topptung' i resten av Europa, og vi antagelig ikke vil tappe uland for helsepersonell heller. Noe import av arbeidskraft blir det nok, men det er langt fra dekkende for behovet.

Det bringer meg tilbake til GPS-armbåndet. Det gir frihet til trygg bevegelse.
En annen dings som helsevesenet burde vurdere er doseringsbokser som kontrollerer at brukeren får rett medisin til rett tid, og der pasienten ikke kan ta for mye eller lite fordi de glemmer seg. Denne boksen varsler pårørende og helsepersonell dersom medisinen ikke tas, og vil kanskje også forhindre tragiske dødsfall.

Denne typen teknologi, og andre teknologiske fremskritt, vil være avgjørende for at vi skal klare å ta vare på eldre demente på en måte som er mer verdig enn hva vi gjør i dag, og der teknologien kan gjøre alt det mennesker ikke egentlig trenger å gjøre. Og så kan vi bruke helsepersonellet til faglig omsorg.

Så når Fløyelspiken blir Cordfløyelsdamen sier hun ja takk til alle teknodingser som kan gi en illusjon av å fortsatt ha kontroll over eget liv.

torsdag 28. januar 2010

Hvem legger skylda på offeret - i følge forskningen

Voldtekstmyter. Offeret har skylda...

Hvem er det egentlig som legger skylda på voldtektsofferet? Og hvordan tenker de?

Playboyer, psykologer, eller pene piker? Minst to av disse skal det vise seg.

En Kanadisk metaanalyse gir oss noen svar. Forskere fra University of Toronto har gått gjennom de siste ti års forskning på holdninger, og publiserte de interessante funnene i Journal of Interpersonal Violence 11 januar i år.

Først: voldtektmyter defineres som oppfatninger som fungerer slik at de overfører skylda for overgrep fra overgirper til offer, altså 'hun må jo ta litt av skylda siden hun hadde på seg miniskjørt' for eksempel.

Artikkelen og de tekniske detaljene kan man lese her. Skal ellers bare nevne at antallet personer som inngår i studiene som er referert er 11 487, altså ganske mange. Og det er amerikanere, i alderen 15 til 52 år, av ulik herkomst.

Menn er, i følge analysen, fryktelig mye værre enn kvinner når det gjelder å legge skyld på offeret.

Alder har ingen effekt, unge og gamle er like ille, evt snille.

Jo høyere utdannelse, jo mindre sannsynlig er det at man legger skyld på offer.

Det er en liten grad av 'rase/etnisitet'-forskjell, der de som betegnes som hvite i studien i noe mindre grad legger skyld på offer.

Så kommer en særlig interessant bolk av resultater:
De som befester voldtekstmyter, altså skylder på offer har noen fellestrekk:
De har nedlatende/intolerante tanker og aggressive holdninger i forhold til mennesker av annen alder, rase, sosial klasse, og annen religion. Altså er det en sterk sammenheng mellom graden av generell intoleranse og voldtekstmyter. De er også i stor grad homofobe.

Og så en overraskelse. Menn som har generelle psykopatiske trekk er IKKE mer overbevist om offerets skyld, mens menn med psykopatiske trekk som også har negativ eller aggressiv adferd mot kvinner er vesentlig mer sannsylig til å dømme offeret.

Noen andre kjennetegn ved personer som legger skyld på offeret:
I støre grad enn andre PLAYBOY-adferd og bruk av nedsettende bilder (les pornokalender på arbeidsplassen og sånt)

Er det noe i studien som ovverrasker stort? Kanskje ikke. Bortsett fra dette da:
Terapeuter endrer holdninger etter hvor lang tid de har jobbet med voldtektsoffer. Jo lenger de har vært terapeut for voldtekstoffer, jo mer sannsynlig er det at de har en holdning der de legger skyld på dette offeret.

Forskerne drodler noen teorier om hvorfor det er slik, blant annet at terapeutene kan bli utslitt av medlidenhet og trekker seg mentalt unna, blir mindre sensitive for klientens lidelse etter overgrep.

Med dette som utgangspunkt mener forskerne det bør være naturlig å se voldtekstmytene i en større sosial sammenheng, og inkludere kjønnslikestilling som en del av den 'sosiale renselsen og fordomsfjerningen'.

Toleranse og mangfoldsaksept er altså medisin mot det meste, også fordømmelse av voldtekstoffer. Kanskje det også kan hindre noen voldtekter?

PS
I forbifarten vil jeg bare nevne at mer enn 90 prosent av voldsoffer får Posttraumatisk stress. En traumeindusert sykdom som blant annet medfører store psykiske utfodringer og søvnproblemer, og At hukommelsesdelen av hjernen, Hippocampus, fysisk krymper med inntil 25%. Det tar gjerne år før denne er tilbake til normalen.

Noen mener dette er kroppens selvforsvar slik at man skal slippe å huske alt så tydelig. Naturens måte å hjelpe oss gjennom traumer. Med de holdningene offer blir utsatt for så burde kanskje hjernen koble fullstendig ut en periode.

onsdag 27. januar 2010

Voldtatt - på den normale måten

Jeg hadde på meg en stor skjorte og selebukser i dongeri, meget anstendig på 80-tallet, og etter alle tidløse normer langt fra sexy eller provoserende. Skåret heller ingen andre sexy-poeng på blond-naiv skalaen, med komunne-kjedelig hår og null sminke.

Men gjennomsnittlig var det. Inne i et hjem, og med kjentfolk rundt om, slik voldtekter normalt foregår.

I Ålesund er det visst ikke sånn.

Overfallsvoldtekter der skjer fordi naive jenter kler seg i provoserende lite klær. Det mener ihvertfall en mann som er vekter.

Han er i den kategorien som tror offeret bestemmer hva som skal skje dem.

Hvorfor denne ansvarliggjøringen av offeret og hennes klær? En undersøkelse fra Utah State University viser at de færreste dømte overgripere husker hva offeret hadde på seg.

Studien siterer også en føderal gjennomgang av voldstilfeller:
A Federal Commission on Crime of Violence Study found that only 4.4% of all reported
rapes involved provocative behavior on the part of the victim. In murder cases 22% involved such behavior (as simple as a glance).


Men hvem ville antyde at hvert fjerde drapsoffer er skyld i sin egen død? Eller kunne unngått å bli drept hvis de ikke var så naive?

Likevel viser en 4 år gammel undersøkelse fra Amnesty at 26 prosent mente kvinner var medansvarlige hvis de kledde seg sexy eller med lite klær. Og at offerets seksuelle rulleblad også har innvirkning.

Litt som å påstå at hus som blir ranet skyldes beboernes hyppige utskiftinger av tv, kamera og datautstyr.


Aftenposten meldte i høst:

Vet lite om overgriperen
I Norge er det knapt gjort noe forskning på gjerningsmennene som voldtar. Bare ofrene er kartlagt.

Seniorforsker Jim Åge Nøttestad, St.Olavs Hospital, har sagt:
...det finnes enkelte fellestrekk ved voldtektsmenn:

* Har ofte et rusproblem.

* Har ofte problemer i arbeidslivet.

* Er ofte aggressive.

* Har ofte risikofaktorer som andre kriminelle.

- Voldtektsforbryteren er generelt mer kriminell enn overgripere mot barn, og han har langt større tilbakefall til voldsforbrytelser. Han er oftere mer antisosial og aggressiv, sier Nøttestad i Aftenposten 14.10.09

Og dette skal jenters klær få skylden for?

Tror det er på tide å etablere et annet inntrykk av overgripere.
De er IKKE ute etter å tilfredsstille kvinners skjulte fantasier, ei heller dele elskov med kvinner som er kledd for det, men bare opptrer vrange.

Overgripere er i stor grad drevet av sinne og kontrollbehov overfor kvinner.

De er voldsmenn som ikke har nok empati og sosial innsikt til å stanse egne impulser.

Min personlige mening er at de er noen stakkarer som fortjener å brenne i helvete (hvis det finnes)...for straff mens de lever får de jo nesten aldri.

torsdag 21. januar 2010

Roadrage på vestkantmåten

Dette er kun en gjengivelse av en chat mellom to venninner...man deler lesevennlige dialoger.
Denne beskriver en Fleksnes-episode... Og her er ikke en eneste fornærmelse sensurert...men navnene...de er borte, og nei, det er ikke meg..

Chat:

Oslo says:
Hadde seriøs Fleksnes-episode da jeg kom hjem fra legen...

Trondheim says:
fortell!

Oslo says:
Var på vei opp Ole Vigs gate da en gjøk svinger inn. Smal vei, store snøhauger i kantene. Ikke mulig å kjøre 2 biler i bredden.

Jeg kjører helt opp til panseret hans fordi han var sist inn i veien, ergo han må vike.

Men neida, gamlefar begynner å peke på snøhaugen og mener at jeg skal kjøre min lille pastakoker med små dekk opp i der.

No way.
Jeg peker tilbake på hans bil og at han må rygge ut.
Gamlefar peker litt mer, og så gestikulerer jeg sinna at "nå får du faen meg bare rygge ut gammern!!"
Så skrur han av motoren.

Trondheim says:
haha

Oslo says:
Hihi.

Trondheim says:
jeg liker at du konsekvent kaller ham gammer'n

Oslo says:
Jeg gledet meg til han skulle gå ut av bilen og komme og kjefte, jeg hadde nemlig en stor spade liggende i pasasjersetet (måtte grave ut bilen min tidligere i dag).
KLOINK midt i planeten liksom

Trondheim says:
hihih

Oslo says:
Men rakk ikke det.

Trondheim says:
ojoj. hva skjedde?

Oslo says:
Kom en annen bil bak meg, utålmodig rørlegger som gikk ut av sin bil og lurte på hva pokker som skjedde her.
Jeg formelig skrek min korte versjon til han.

Han gikk bort til den gamle haugen, som da flyttet bilen sin.
Jeg viste han fingern da jeg kjørte forbi.
Tada!
Jeg vant!

Trondheim says:
hahah!!!!
og du er fra vestkanten???
et snev av roadrage kanskje?

Oslo says:
Vestkantjente med tjukt bondeblod og som tidvis er i Italia.
Dårlig kombo.

onsdag 20. januar 2010

Naturfengsel!?!

Dagsrevyen i dag, fanger på skitur..


Ok, jeg SKJØNNER at man skal tenke på å føre folk tilbake til samfunnet og sånt, og at stakkars gutter som har havnet på skråplanet skal bli kvitt de vonde bitre tankene om samfunnet for at vi skal bremse kriminalitet...og sånt...jeg SER poenget...

Men f*** heller altså.

Hvis man kan få tilbringe dagene i (Hustad) fengsel på SKITUR med bålkos og solkrem som straff, slik fangene i NATURFENGSEL får,... ja da skal jeg oppfordre barna mine til kriminalitet slik at de som voksen slemming kan få de opplevelsene de ikke fikk som barn, fordi NATURBARNEHAGENE ikke fikk finanisering.

Eventuelt skal jeg omskolere meg til fengselsvokter slik at jeg kan tilbringe dagene på skitur og kose meg, i stedet for å sitte på kontor og ikke ane hva slags vær det er ute..

tirsdag 19. januar 2010

Lindas luftslott lager ikke likestilling

Høyrekvinner har kommet med et utspill som kunne vært prinsipielt interessant, men som egentlig bare er teit. Det er også navlebeskuende, kjedelig og avslørende. Mer om dette lenger ned.

Pappaperm er et overflodsfenomen. Sånt som man kan gjøre i et land som svømmer over av penger. Akkurat som et års mammapermisjon er det.
Det heter forresten foreldrepermisjon nå, og det er en grunn til det.

Vi vasser i kronasjer her i Norge, og har dermed muligheten til å gjøre noe med pengene, noe mer enn det aller mest nødvendige. Vi tar grep for å justere rammer og holdninger slik at vi skal nå våre idealer fortere enn hva vanlige menneskers valg og drifter ville gjøre, om de noen gang ville bringe oss dit.

Og de idealene det er snakk om er like muligheter. Ikke like liv, men like muligheter til å treffe selvstendige valg, dumme valg kanskje også, men uansett en type frihet.

Valgfrihet verdiløst uten likeverd

Det er ikke valgfrihet å sitte med lav lønn og holdes nede i yrkeskarrieren fordi de som ansatte mannen din valgte nettopp en mann til den høyt lønnede jobben fordi en kvinne ville blitt dyrere.

Og skulle samfunnet ha penger til å rette opp skjevheter som dette uten å gjøre noe med det, da er det sementering av utgamle holdninger.

Og jada, vi har alle hørt historiene om familiene med pendlere, skiftarbeidende, selvstendige gründere osv som ikke kan nyte godt av ti tvungne uker. Og der familien mister ti ukers permisjon fordi pappan ikke kan ta dem.

Javel. Men om mamman hadde fått de ti ukene, ja så ville det ikke bragt samfunnet fremover en millimeter. Flott for mammaene som får ti uker ekstra sikkert, men urettferdig for de kvinnene som ikke får de ti ukene med barnet sitt.

For en sytegjeng. Dette handler om litt mer enn hver enkelts antall timer med barna. Det handler om å bruke av overflod for å sette nye standarder i samfunnet.

Island har gjort det på en måte, med tredeling. Vet ikke helt hva jeg synes om den løsningen, men den lager vei i vellinga, for ikke å si babygrøten.

Det er jo resultater vi ønsker, ikke mer betalt ferie (gud, kalte jeg det ferie, det heter jo kvalitetstid med barnet for å skape tilknytning, ...eller var det fra ammerådene?).. til foreldre.

Linda kjære. Skal vi snakke prinsipielt om (valg)frihet i frihetens rette forstand (den gamle oppfatningen), så finnes det overhodet ikke noen grunn til at skattebetalere skal dekke opp fritid med barn, for hva da med de som velger å ikke få barn ...osv...den gamle FRP-regla.

Vi får ta noen valg, og skal vi bruke milliarder på familie, ja så syns jeg vi (samfunnet) skal få noe igjen for investeringskostnadene, mer likestilling for eksempel.

Fra et rettferdighetsståsted burde det være åpenbart at opptjeningen regnes 50% fra hver av foreldrene, og så deler man ut permisjon likt. Jeg ser for meg noen faste ekstra uker til mor sånn rundt fødselen, det er jo tross alt en jobb man gjør da, ikke en permisjon....alstå f.eks 6 uker med definert arbeid som fødemaskin, og deretter likedeling, ihvertfall med tanke på den økonomiske siden.

Da får vi likestillingsaspektet, det spiller ingen trille for bedriftene hvor mye permisjon den enkelte tar ut, det koster det samme uansett. Så kan vi begynne krangelen om det praktiske etterpå, altså hvem som faktisk skal være hjemme.

Klart det er noen grunner for å være fleksible her med tanke på disse pendlerne, syke/uføre, gründerne og alle de som synes hjemmetid med nyfødt barn er komplisert, men en tvungen likedeling av den økonomiske siden bør skrives i stein.

Med 50% opptjening fra hver av foreldrene så setter vi et helt annet utgangspunkt for diskusjonen om hvem av foreldrene som skal ta permisjon. (vi får se litt nøyere etter hva vi skal gjøre med eneforeldre, studenter og andre grupper som pleier å få egne tilpassede regler rundt fødsel, sånn etterhvert...sikkert mange interessante konstellasjoner her).

Så får vi jobbe litt med deltidsspøkelsene i offentlig sektor, ...det burde jo være mulig for staten å se på seg selv som arbeidsgiver, og andre likestillingsutfordringer også etterhvert.

Navlebeskuende utspill
Det jeg virkelig lurer på er hva som egentlig skjer i Høyres kvinnegruppe (eller var det kvinneforum?) når de har hatt samling og skal komme med viktige innspill til hva Høyres politikk skal være, ... og det eneste de kommer med (i media...har ikke sjekka nøyere..) handler om mors mulighet til ti ekstra betalte uker før hun trer tilbake i arbeidslivet

(mener faktisk at å være mor en en innmari viktig jobb, men dere skjønner selvsagt at det handler om den typen jobb der oppdragsgiver bare kan kreve deg 8 timer i døgnet i snitt, ikke 24...)

Pokker heller, jeg hadde ventet meg dypere innspill som for eksempel handlet om kjønnsfordeling i en fremtidsrettet sektor som forskning og høyere utdanning, de som legger premissene for sammfunnsutviklingen. Hva med lausungene der? Hva med å justere tjenestemannsloven noe for å kunne drive mer effektiv ´kallelse´av kvinner i toppjobber. Det er flere problemstillinger der..

Eller, hva med den deprimerende trenden i lokale bevilgninger til barnevernet. Hva med spinking og sparing på voldtekstmottak og krisesentre. Hva med alle de tiltakene som handler om å berge kvinner som har det vondt, her hjemme og andre steder i verden. Hva med de litt større og vondere sakene?

Personlig synes jeg det er et større likestillingsproblem at søstre av oss helt plutselig får kastet syre i ansiktet, blir vansiret for livet, ... enn at en familie mister noen permisjonsuker dersom det egentlig ikke passer å ta dem uansett, fordi jobben er i veien. Hev blikket jenter, før dere kan kalle dere kvinner.

lørdag 16. januar 2010

Danser med brodder

Bare to dager igjen til dansingen starter opp igjen, og vi varmblodige gløder på parketten.

På Nordre i dag var det en gjeng som ikke kunne vente. En salsagruppe på jakt etter flere medlemmer varmet opp forbipasserende frosne sjeler med smygende og smektende bevegelser til medbragt musikk.

Da jeg gikk litt nærmere hørte jeg en ekstra knatrende lyd.

Ved nærmere undersøkelser viste det seg at disse varmblodige danserne ikke bare var inntullet i dunjakker, skjerf og votter.

De danset med brodder.

BRODDER!

Det er når man ser dette brennende behovet for å danse uavhengig av temperatur og føre at man skjønner hvorfor norske tradisjoner innholder vadmelskjoler og beksømsko, og ikke paljetter og stiletter.

Man forstår også hvorfor nordmenn ikke har produsert noen Choo eller Blahnik. Men dansegleden kan ingen ta fra oss.

tirsdag 12. januar 2010

Clas Ohlson - monologene

- Dette er bibelen, sier han, og tar frem Clas Ohlson-katalogen. Det er sengetid, og mannen leser seg opp på siste fortolkning av forbrukerteknologisk evangelium.

Se her, nå får du TRE elektriske tannbørster for bare....

- mm, tenker jeg, og prøver å unngå å stille noen spørsmål. Hvis jeg ikke lytter så sovner jeg sikkert snart.

- Jeg kunne gjerne droppet deilige smørbrød for å ligge her å lese denne katalogen, fortsetter han.

....mmm...

- Å, se her da, CAPS med LEDLYS! Håper de har dem igjen i morgen, jeg må ta en tur dit. De er faenmeg SJENNIER de som lager dette altså.

Personlig er jeg overbevist om at det er en konspirasjon mellom Clas Ohlson og boligbyggeindustrien, for et sted må man jo gjøre av alle kuppene, og det er jo åpenbart at man må flytte før eller siden hvis man er fast kunde på CO.

-VÆRSTASJON med touchscreen display, DET er tingen altså. Selvfølgelig trådløs overføring av data. Fem ulike givere til en innendørsenhet...lufttykkshistorikk....(og noe, jeg innrømmer å ha falt av, ikke utelukkende av søvnighet)

-Ved avlesning en gang i timen rekker batterikapasiteten til FEM måneders avlesninger. Steike at det går an! Den er radiokontrollert, og det betyr at den er styrt av atomuret i Braunschweig. Og senderens rekkevidde,... DÆVEN så bra at vi bor her. Senderens rekkevidde er 2000 kilometer det betyr at den ikke rekker nord for Steinkjer...noen fordeler må en ha med å bo i Trondheim også.
Man kjøpe vel det her også antagelig, sier han og peker på noe som ser ut som KLM-versjonen av leting etter de som ikke har betalt tv-lisens, antenner i alle retninger, metervis av dem...med tallerken på.

- Så kommer naboene til å kalle huset vårt for meteorologiske på Eberg med det her på taket, heheheheheh.

-Det er jo sånn at folk kan ønske seg denne katalogen i julegave, ja, det er en fullgod julegave, det er det.

- Fy faen nå har jeg konsentrert meg og lest så gæli at jeg har fått hodepine.
-Har de noe for det på Clas Ohlson? spør jeg

- Det har de helt sikkert, sier han og har egentlig glemt hele hodepinen i samme øyeblikk

Jeg noterer meg at han ikke dveler særlig lenge ved rengjøringsseksjonen i katalogen, den opptar noen sider den også. Misforstå meg ikke, å få Clas Ohlson på kjøpesentre er den mest geniale feminine ide på lenge, det er et utmerket sted å parkere mannfolk.

Nå blar han videre og stanser ved laservater.. igjen,...

- Du trenger ikke å stå å holde dem lenger, denne her har en roterende motordrevet sugekopp som fester på alle ujevne underlag uten å etterlate merker! En slik en tror jeg helt klart at jeg trenger

Mm, tenker jeg, og så avstandsmåleren..

-De er jo ikke dyrt vet du, når du ser på all den teknikken som er bygd inn i dette. Det er jo ikke mange årene siden dette var science fiction mye av dette.

Så blar han og mumler litt igjen. Kjentmann - omtrent som en prest og bibelen.

-Altså, det er sekshundre og ti sider i denne katalogen her, men jeg vil si at nesten hver side du slår opp på er interessant.

-Det er bare Øystein Sunde som harselerer med at man ikke kjøper pacemaker hos Clas Ohlson...jeg er sikker på at han egentlig handler ganske mye der.

Så sitter han plutselig i sengen.

-ÅH, de batteridrevne telysene er halve prisen her i forhold til den der svindelbutikken jeg handlet på før jul. Ja, jeg sier det bare, det er svindel og bedrag det de bedriver der ute på Lade. Se her tre-pakk for bare trettini!

Og se her, sier han, og holder opp det siste kuppet. Det er et LED-nattlys, fotocelleregulert, for å ha ved fotenden av senga om natta, -Philips, sier han. Se, her er det i katalogen!

- mm, jeg ser.

-Hva tror du du må betale for et Disney barnelys hvs du går på en av de der fancybutikkene? Fem hundre minst! Se her, han Clas Ohlson har virkelig skjønt det. Hundre og trettini, hah!

- Her er sånn handsfree for mobiltelefon vet du. Utformet som et bakspeil og kan kobles opp til ÅTTE ulike mobiltelefoner, og så ser du hvem som ringer og sånt.

-Man trenger tid for å se gjennom denne katalogen, sukker han, skuler opp på projeksjonsklokka i taket, ...passert midnatt registrerer jeg.

- Folk bør bruke de første to dagene av ferien sin på å gjøre seg kjent i denne katalogen, så ville de oppdage hvor mye lettere verden ble for dem.

Jeg snur meg og gløtter. Han ser stille gjennom seksjonen for veggfester til store TV-er.

-Vri og vinklingsbart, sier han.

-Folk lar seg lure når de går på andre butikker!

Tungt sukk.

Nå kjenner jeg igjen noe i katalogen..

– Kanskje du skulle kjøpe en sånn spikermatte? Sier jeg.

- Det har dem vet du, sier han og leser...
- alle piggene er kalibrerte, det vil si at alle piggene er like spisse og like virkningsfulle.

- Har du tenkt på det, hvor plagsomt er det ikke når du klipper neglene og du må ligge på kne og plukke spisse tånegler, og så setter de seg i strømpene...se her, negleklipper MED OPPSAMLER.

Så blir han litt tafatt i blikket, og stemmen.

-Næ, jeg ser at IKEA er billigere på skohornene altså, det var ...

Hmmm. Jeg gjetter på at det var en skuffelse.


-Det her visste jeg ikke at det gikk an å få kjøpt, slide on, ...reparerer alle glidelåser.
Hvor mange plagg blir ikke lagt bort fordi glidelåsen har gått? Ni og førti kroner! Også får du en trepakk for hundre og tjueni, at det går an.

-Jeg har jo faktisk en sånn støvsuger stående i skapet enda, den som går av seg selv, den må jeg huske å ta i bruk, på travle dager.

-Under nyheter er det alltid noe..., ja se her, reisestrømper...motvirker hovne føtter og trette ben ved langtids stillesitting, det er en nyhet da, så det får man nok ikke kjøpt mange plasser.

-Får neppe bruk for dem, sitter sjelden i ro lenge, sier jeg.

-Transparent paraply! Da er det jo ingen som ser at du går med paraply, det må være kjekt. Men det har jeg sett før så det kan jo ikke være helt nytt.

-Men hvis du har sett de før så var de neppe helt transparente, sier jeg.

-Hrmpf, hører jeg.

-Jeg har faktisk savnet et sted å kunne tenne opp bål vet du, som ikke er i trillebåra. Se bare her, nå har de BÅLKURV, kun for utendørs bruk riktignok...men den kan henges opp da.

-Du, hva var det jeg sa om å ha med en sekktralle opp til hytta for å kjøre ved med, men det ble jo helt skjæring for veden bare falt av...men SE HER hva Clas Ohlson har! De har skjønt det, og har en her med den rette dreisen, en sånn som holder veden på plass. Gud altså, takk, da var det problemet løst.

Det aner meg at det ikke var høyere makter han refererte til.

-Den her så jeg på i dag. Varselteip for trappetrinn. Sånn varsling om at når du kommer til et trappetrinn, så du skal se at det er et trappetrinn. Det er et problem for mange det at de ikke ser trappetrinnene... Enten så snubler de eller så fyker de på snørra nedover. Jeg sto og telte på knappene om jeg skulle kjøpe den i dag, men så kjøpte jeg dobbeltsidig teip i stedet...Det er jo riktignok litt mer usikkert å bruke teip på taklistene da, for hvis de løsner så kan man jo få listene i hodet...

-ALTSÅ, jeg mener DETTE er genialt. Se på de gule hjulene! Hvor mye tryggere er det ikke å krysse veien med disse gule hjulene på trillebåra? Starcoflex. Det er direkte trafikksikkert, og så er de pungteringssikre også.

-Det er sikkert ikke tilfeldg at de har valgt samme farge som på refleksvester på de hjulene der.

-Dette tror jeg er noe for meg, en sånn nøkkelring. Jeg hadde jo håpet på en sånn som du kan plystre på, men den her har jo lysdioder, sånn lampe vet du.

-Nei, nå må jeg gjemme av litt til siden, det er jo gull verd det her.

Det siste jeg hører før jeg sovner er:

-Det er det samme det, jeg skal ihvertfall kjøpe meg caps med LEDlys i morgen.

søndag 10. januar 2010

Nordmenn har burkamentalitet

- led oss ikke inn i fristelse!
Forby forby!
Eller ihvertfall dekk til..

Ytterliggående Islamister tvinger damer å dekke seg til for at menn ikke skal la seg friste.

Vi nordmenn skjønner ikke den tankegangen, sier vi, men det gjør vi jo...vi praktiserer den som det mest effektive virkemiddelet hver gang vi møter en utfordring der begrepet fristelse opptrer.

Nå sist er det ei fantastisk dame som heter Carina, hun har klart å slanke bort imponerende HUNDRE kilo, men vil nå skjule godsakene (godteri og brus) i butikkene, lengst bak og ute av syne... Ser hun ikke sin egen enestående innsats? Gjennomført med godteri tilstede i butikker.

Jeg blogget nylig om at tobakksvarer og alt som ligner, inkludert marsipanbrød, skal vekk fra hyllene for at vi ikke skal fristes.

Røyken er jo forlengst skjult, og vin har fortsatt egne butikker. Spill er gjennomregulert og kontrollert fra statens side, slik at alt som kan friste en stakkar passes på.

Og det som ikke er gjemt, regulert eller allerede forbudt, det er så skattlagt at det kun er tilgjengelig for de gylne sfærer av økonomiske overmennesker.

Det er nå jeg får lyst til å 'tordne'.

Hva er det egentlig vi gjør? Vi styrer og steller slik at ingen i dette land skal måtte møte en eneste moralsk eller annen problemstilling der man kan la seg friste til å gjøre et uklokt valg.

Blir vi et bedre folk av dette?
Hva blir det neste nivå av beskyttelse?

Vi hever pekefingeren når andre griper til 'skjul godsakene' som strategi, og roper om frihet og rettigheter.

Men her hjemme roper vi bare 'skjul og forby'.

Jeg synes enkelt og greit at vi skal få lov til å slite med våre egne dumme valg. (vi skal selvsagt hjelpe når folk virkelig trenger hjelp, men det er forskjell på statlig betalte skjønnhetsoperasjoner av lubne mager, fettsuging, og de seriøse magereduksjonene som har en medisinsk årsak...sammenligningen kan overføres til andre områder..)

Jeg har spist for mye i jula og får pindø meg ta konsekvensen selv, trim og stramming av livrem, og det er mitt eget ansvar. Jeg kunne sikkert med en viss fornuft hevde at handelsstanden har overøst meg med søte og fete tilbud (i dobbelt forstand) og at jeg som enkel sjel ikke klarer å stå imot. Men det kan jeg jo, hvis jeg virkelig vil.

Og så kan jeg la være å kjøpe et nytt skopar, hvis jeg ikke egentlig har pengene-

Eller, skal vi være bekjent av å være en nasjon av svake menn'sker?

De som har sett Ronja Røverdatter har sett situasjonene der hun måtte ut i verden for å møte alle de situasjonene hun skulle passe seg for.

Hvordan kan man bli trygg for vannet hvis man ikke lærer å svømme? Og hvordan kan man lære seg å svømme hvis man aldri går i vannet?

Ryggen rak, og marsjer forbi godterihyllene jenter!
For vi vet jo hvilken boost det gir når vi kan si at vi 'hoppet over DEN lekre desserten' eller 'sto imot fristelsen'.

Det krever nemlig styrke å vise måtehold, og ta ansvar for sitt eget liv. Og det gir en skikkelig mestringsfølelse å klare det. Det er her vi kan hjelpe folk, med mestringen, ikke ved å fjerne alle fristelser.

Tenk dere å aldri kunne myse inn i et eneste butikkvindu og drømme om alt det lekre.
Vi vil vel ikke at handleturen skal bli en eneste gjettelek, med burkaer rundt ethvert vareslag?

Livet blir ikke lettere av å fjerne alle fristelser, det blir bare blekere.

onsdag 6. januar 2010

Puppefiksering for fall

I dag er det forbudt å snakke om morsmelkerstatning på barselavdelingen, eller veilede i flasking. Det kan vel ikke være å jobbe med å informere de nybakte kvinnene?

Jeg har jobbet tre år som meieri, for to barn. Ikke for hver, tilsammen..

Men hvorfor?
Fordi da ville jeg få premien alle mødre higer etter..."vellykket og friskt barn", En premie som falmer hver gang barna antyder et host eller blir tørre i huden, for ikke å si får med seg et virus fra barnehagen.

Og hvis jeg tilfeldigvis skulle bli fortere slank av all ammingen som 'tærer deg ned på rekordtid' så ville det jo være en superbonus!

"Bryst er best, flasker er for tapere" var holdningen.
Ikke min, men den som ble hamret inn fra alt som fantes av helsepersonell. Og da jeg våget meg på å mose banan for min (GISP) tre måneder gamle baby, ja da fikk jeg en leksjon i ansvar og ernæring, fra helsesøster, for det VAR DA ALDELES IKKE NØDVENDIG før barnet var MINST seks måneder.

Morsmelkens helsebringende effekt er en gullstandard, en sannhet som INGEN skal plukke på. Og ikke så mange har gjort det, før i dag.

Og så kommer en MANN fra TRONDHEIM og viser at det kanskje er bare tull, at morsmelka ikke gir noen helseeffekt.

Du så det kanskje på Dagsrevyen i går? Eller har lest om det på forskning.no? Eller sa du din menig på et av de debattforumene som har glødet av for eller mot amming?

Faglig sett har mange ytret seg om morsmelka og effektene. Mange har forsket.
Og WHO har satt standarden for verden. 2, TO, år skal det ammes.

Men kan det være sånn at alt det man har trodd kan være feil?

Vi har sett medisinske sannheter falle før. Og hver gang har det handlet om enorme mengder forskning der man har latt enhver tvil komme fordommene tilgode, inntil tallenes tale blir så tydelig at man må bryne seg på fordommene i stedet.

Tenk litt på hvordan man har undersøkt effekten av amming. Gang etter gang har man spurt damer om de har ammet eller ikke, hvor lenge og mye. Og så har man delt kvinnene i to grupper. Ammere og ikke-ammere. Og så har man sjekket barna deres og funnet ut at de ammede er litegranne sunnere og smartere.

Dette er en bunnsolid statistisk sannhet.
Men er det en biologisk sannhet?

Hvem har spurt HVORFOR noen ammer mer eller mindre? Hvorfor noen sliter med å trykke ut de edle dråpene, mens andre svulmer tilsynelatende silikonisk, og renner over for et godt ord? Og kan det hende at årsaken til at de ammede barna har noen helsefordeler allerede er tilstede ved fødselen, før de har smakt en eneste pupp?

Det er dette området NTNUs professor Sven Carlsen har jobbet med.
I et drøyt tiår.

Ammeguru Gro Nylander avviste ham svært så arrogant både på Dagsrevyen og i Her og Nå. OG lurte på hvem han var som kunne komme og snakke om amming.

Hvorfor takker hun ikke for at flere bidrar til å belyse området barnehelse? At forskere søker sannheten bak statistikken?

Det er vel heller ikke utenkelig at barnas helse er ganske sterkt bestemt av de genene de har fått med seg, og det miljøet de har bodd i inne i magen i ni måneder?

Det er nettopp dette Carlsen har undersøkt. OG han har begynt med de som beviselig ikke klarer å amme, og nøstet derfra.
Svaret han kommer med er at det ikke er morsmelka som er den bestemmende matpakken, men heller morkaka. De som har en staut morkake full av energi, de klarer å omdanne alle de stoffene som skal omdannes, og lage den optimale maten for babyens utvikling. De som ikke har optimal funksjon i morkaka vil produsere mer testosteron, et ammehemmende middel, som både påvirker fosteret direkte, men også bryter ned brystvevet til mor og hindrer ammemulighetene etter fødselen.

Og kvaliteten på morsmelka som skal være så helsebringende er vel også avhengig av hva mor faktisk spiser og drikker?

Gro Nylander må gjerne jobbe for å fremme muligheten til å amme, og hjelp til de som ønsker og vil amme men sliter.

Men jammen er det mange som trenger å vite at det er greit å ikke kunne amme, det er en naturlig forklaring som ikke handler om vilje, og at erstatningen duger. (Fanatiske anti-Nestle-mennesker burde nå ha lært at det finnes flere produsenter av erstatning)...Og få opplæring i hvordan man skal gi barnet mat når puppen har snurpet seg sammen.

Modig er den som forteller keiseren at han ikke har klær på, men det er innmari flaut for keiseren og alle de som har hyllet hans antrekk..