fredag 5. februar 2010

Fløyelspiken flytter ut...

Fløyelspiken synes ett år under aliasets slør er nok, og flytter ut fra denne bloggen og inn i hjemmesiden til Hege J. Tunstad, som selvsagt er meg..

Velkommen dit.

torsdag 4. februar 2010

Det store jenteeksperimentet

Logisk brist?

Jenter skal vaksineres mot HPV, for å unngå livmorhalskreft.

HPV er et virus som smitter ved 'samkvem'.

Da vi skulle vaksineres mot svineinfluensa så måtte alle vaksinere seg for å unngå at riskogrupper ble eksponert for smitten.

Så hvorfor er det da bare jentene som skal vaksineres nå, og ikke guttene som utsetter dem for smitten?

Er det hele et stort jenteeksperiment?

Psykologiske vaksiner til friske jenter

Skeptisk.

Min datter kommer ikke til å få HPV-vaksine.

Jeg har tidligere kritisert helseministeren forsøk på å selge inn reduskjon i screeningprogrammet for livmorhalskreft, siden vi nå skal få en slik effektiv HPV-vaksine (mot årsaken til 70% av forekomsten av livmorhalskreft)

Bare 3 av 10 har takket ja til vaksinen i Trondheim.


-Stor variasjon er ikke dumt, sier barnelege Jann Storsæter i Folkehelseinstituttet til NRK Trøndelag. - Nå kan vi bruke den store uvaksinerte gruppen som en kontrollgruppe for å vise at vaksinen ikke er farlig.

Akkurat som i forhold til svineinfluensavaksinen så håper jeg snart vi kan begynne å snakke om hvorvidt det er NØDVENDIG å vaksinere barna, i stedet for om det er FARLIG.

Og når det gjelder informasjonskrivene som skal berolige oss:

I en artikkel i VG sier lederen i Bioteknologinemnda Lars Ødegård:
- Brosjyren som Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet, inneholder en rekke faktafeil og til dels villedende informasjon. I verste fall kan den gi foreldrene og jentene den er myntet på en falsk trygghet.

Fortsetter helsemyndighetene å dytte på oss allverdens vaksiner for ting som kanksje ikke er så viktig å vaksinere mot, så vil tilliten til de bunnsolide gjennomtestede vaksinene forvitre. Og da taper alle, bortsett fra virusene..

Denne rapporten ønsker å belyse hvilke moralske aspekter som gjør seg gjeldende ved vurdering av HPV-vaksine.

Faglig bakgrunnstoff, fra rapporten fra Kunnskapssenteret:

Rundt 300 kvinner får påvist livmorhalskreft i Norge og omtrent 100 kvinner dør av sykdommen hvert år. Livmorhalskreft skyldes hovedsakelig vedvarende infeksjon med humant papillomavirus (HPV), og det er identifi sert over 120 typer av humant papillomavirus HPV. Omkring 14 av disse har kreftfremkallende egenskaper. Hos 70 % av kvinner med livmorhalskreft påvises HPV-16 og HPV-18.

De aller fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv, men der hvor infeksjonene vedvarer er risikoen for utvikling av celleforandringer større. Det er utviklet vaksine som er effektiv mot HPV(16/18), men det fi nnes ikke dokumentasjon som viser at vaksinen direkte forebygger livmorhalskreft.

Det har resultert i en viktig, og til dels svært opphetet, debatt om innføringen av HPV-16/18 vaksine.
Videre fra rapporten:
Den potensielle nytten av HPV16/18-vaksine er stor, men moralsk utfordrende
fordi kunnskapen om forbedret overlevelse og livskvalitet er usikker,
og fordi vaksinen er ressurskrevende. Vaksinen er en intervensjon overfor friske mennesker, som påkaller spesiell oppmerksomhet, særlig når kunnskap om virkninger og bivirkninger er usikre.

Dessuten må man vurdere fremtidig nytte av forebyggende tiltak med usikkert utfall mot nytten av konkrete tiltak her og nå.

HPV16/18-vaksine av barn reiser dessuten spørsmål om samtykke, som kan unngås ved å vente med vaksine til 16 år. Å gi riktig og god informasjon i forbindelse med HPV16/18-vaksine er særdeles viktig og vanskelig.

tirsdag 2. februar 2010

Klemming av pupper

Skvising av pupp kan avsløre brystkreft, men ikke alltid. Noen ganger avslører denne klemmingen kreft, som viser seg å ikke være det likevel.

Og så skjer det at hver femte dame dropper puppeskvisen. NTNU-forskere vil finne ut hvorfor, les det hele på forskning.no

Så leser jeg i en kommentar under forskning.no-artikkelen at det finnes en blodprøve som er mer effektiv enn mammografi, og mer treffsikker. Den er tilgjengelig nå, kom i desember.

AHA, tenker alle da, da må vi bytte ut puppeskvisen med blodprøve istedet.

Eller...

Hva om vi tenker at man BÅDE kan fortsette mammografiprogrammet OG teste de samme damene med nykommer-testen, og så sjekke etterpå hvilken diagnostisk metode som var best.

Tipper jeg kommer til å gjøre begge deler ihvertfall, enten via offentlige programmer, eller på privaten.

Og jenter: gjennomfør screeningen både for livmorhalskreft og brystkreft! Enkelt og livreddende.