torsdag 1. januar 2009

Blendahvitt på Berg

Rødgrønne tunger vil ha det til at Berg er en blendahvit skolekrets. I løpet av en måneds tid vil skoledommen falle, og mulig tvangsflytting av elever begynne.

Jeg er nostalgiker, og liker at ting holder seg. Ta vare på det man har, og vedlikeholde så godt det lar seg gjøre. Kanskje justere noe også, etterhvert som årene går. Sånt fungerer som regel godt både for barn, skoler og andre forhold. Ikke noe frykt for å omfavne det som er nytt, men heller ikke noe behov for å kaste ut det som fungerer (har fortsatt tjukkas-tv stående, men også en flatskjerm).

Rødgrønne skolerevolusjonære er mer bruk-og-kast-orientert. Uten engang å ha skolebehovsplan på bordet har de konkludert med at det er lurt å legge ned en skole som både er veldrevet og ligger i et område med elevtallsvekst.

Elevene skal spres på fire forskjellige skoler, og noen elever forskyver mottaksskolenes skolekretser videre i et dominoaktig spill om skolevei. Uten å finne noe fornuftig i nedlegginsgforslagets tall, går konspirasjonstankene til utsagn som har kommet fra rødgrønt hold;

-Berg er blendahvitt..

-Må unngå hyblifisering av Møllenberg...få barnefamilier hit...

Sett i sammenheng kan hele nedleggingsforslaget virke som begynnelsen på en tvangsflytting av familier for å få utjevnet bredden i etnisk opprinnelse i skolekretsene i byen vår.

Det spørsmålet foreldre stiller seg her på Berg er på sin plass;
Hva skal gjøres med skolen etter at den er lagt ned for å oppfylle rødgrønne drømmer om fargerike skolekretser?

Skal det bygges om til asylmottak?
Kommunale boliger for de med rett bakgrunn?

Jeg liker slett ikke den måten folkevalgte i Trondheim ser på innbyggerne som brikker i et strategispill der målet er å bygge et 'perfekt samfunn'.

Det som virkelig forundrer meg er at ikke disse folkevalgte har forstått at høyt spill sjelden lønner seg, når brikkene ikke er så villige som man skulle ønske.

Kan noen svare på hva som skjer med bygningsmassen og tomta hvis Berg skole legges ned?

Det blendahvite de rødgrønne har sett her på Berg er bare det hvite i øynene på rasende foreldre; foreldre som er like minst mangfoldige som enhver rødgrønn politikergruppe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar