tirsdag 27. januar 2009

Spør først, beslutt siden.

Hvem skal ta seg av skolegangen til forskerbarna?

De rødgrønne har begynt å lukte på en kommunal internasjonal skole i Trondheim.Fordi vi har så mange utenlandske forskere ved NTNU. Og barna til disse må få et bedre tilbud.

Takk til de rødgrønne for dette initiativet.
I hvertfall takk for at temaet settes på dagsorden.

Nå er mer enn hver fjerde vitenskapelig ansatt ved NTNU internasjonal, og mange har barn. Med 120 mill i krisepakken til CO2-lab på NTNU, og nye miljøforskningssentre underveis så blir det mange nye forskerstillinger her i nær fremtid. Og det er ikke nordmenn som søker på disse jobbene, det er stort sett utlendinger. Og de har gjerne barn.

Vi har allerede to gode internasjonale skoler i Trondheim. De er riktignok private, men de er gode. Og der er det smått om plass nå. Har du ikke søsken eller unorsk morsmål så får du ihvertfall ikke plass på Trondheim International School.

Det er ikke tvil om at det er behov for flere internasjonals skoleplasser i Trondheim.

Spørsmålet er om vi skal satse på en egen kommunal internasjonal skole, eller om vi skal ruste opp og la de private utvide.

Vi snakker om barn av ressurssterke og krevende foreldre som ønsker å ha barn i en skole som gjør at barna kan komme tilbake til hjemlandet sitt og gå i riktig årskull etter returen. Dette er barn som ofte bare er her i 2-3 år, like lenge som de fleste av forskerstillingene.

Kan vi klare å få debatten om internasjonale skoler i Trondheim til å handle om barna og familienes behov? Om hvilket tilbud vi ønsker at kunnskapsbyen skal stille med for å legge til rette for de internasjonale innbyggerne?

Så kan vi etterhvert finne ut om det skal være de private eller de kommunale som skal drive skolene.

Det er muligens billigere å la de eksisterende skolene vokse?
De har allerede vært gjennom oppstartfasen med de utfordringer det er å jobbe inn et pedagogisk system, få lærere med ulik spisskompetanse passet sammen i et puslespill som skal gi barna best mulig tilbud.

Eller er det kanskje greit å satse på et mer mangfoldig tilbud av skoler? Større konkurranse for de private internasjonaleskolene hvis det kommer enda en ny aktør på banen? Mer press på å være gode? Vil en ny skole bli et bidrag til å løfte kunnskapsbyen, eller rett og slett være en sløsing med kommunale penger?

Jeg har ikke svaret, men det er heller ikke nødvendig enda.

Man må begynne i riktig ende. Det er én dag igjen til et forslag fra rådmannen om å legge ned Berg skole blir sendt i retur, med ønske om å få utredet det faktiske skolebehovet før man avgjør om noen skoler skal legges ned.

Kan vi i spørsmålet om internasjonalt skoletilbud bestemme oss for å først finne ut hva vi vil og har behov for, og deretter bestemme oss for hvordan vi skal løse utfordringen?

1 kommentar:

  1. Det er morsomt at vi denne gangen har ganske motsatte konklusjoner. Jeg anbefaler min blogg: Hva er galt med Birralee og Trondheim International School? Jeg har forøvrig anbefalt mine lesere å lese hva du har skrevet i sakens anledning.

    SvarSlett