torsdag 28. januar 2010

Hvem legger skylda på offeret - i følge forskningen

Voldtekstmyter. Offeret har skylda...

Hvem er det egentlig som legger skylda på voldtektsofferet? Og hvordan tenker de?

Playboyer, psykologer, eller pene piker? Minst to av disse skal det vise seg.

En Kanadisk metaanalyse gir oss noen svar. Forskere fra University of Toronto har gått gjennom de siste ti års forskning på holdninger, og publiserte de interessante funnene i Journal of Interpersonal Violence 11 januar i år.

Først: voldtektmyter defineres som oppfatninger som fungerer slik at de overfører skylda for overgrep fra overgirper til offer, altså 'hun må jo ta litt av skylda siden hun hadde på seg miniskjørt' for eksempel.

Artikkelen og de tekniske detaljene kan man lese her. Skal ellers bare nevne at antallet personer som inngår i studiene som er referert er 11 487, altså ganske mange. Og det er amerikanere, i alderen 15 til 52 år, av ulik herkomst.

Menn er, i følge analysen, fryktelig mye værre enn kvinner når det gjelder å legge skyld på offeret.

Alder har ingen effekt, unge og gamle er like ille, evt snille.

Jo høyere utdannelse, jo mindre sannsynlig er det at man legger skyld på offer.

Det er en liten grad av 'rase/etnisitet'-forskjell, der de som betegnes som hvite i studien i noe mindre grad legger skyld på offer.

Så kommer en særlig interessant bolk av resultater:
De som befester voldtekstmyter, altså skylder på offer har noen fellestrekk:
De har nedlatende/intolerante tanker og aggressive holdninger i forhold til mennesker av annen alder, rase, sosial klasse, og annen religion. Altså er det en sterk sammenheng mellom graden av generell intoleranse og voldtekstmyter. De er også i stor grad homofobe.

Og så en overraskelse. Menn som har generelle psykopatiske trekk er IKKE mer overbevist om offerets skyld, mens menn med psykopatiske trekk som også har negativ eller aggressiv adferd mot kvinner er vesentlig mer sannsylig til å dømme offeret.

Noen andre kjennetegn ved personer som legger skyld på offeret:
I støre grad enn andre PLAYBOY-adferd og bruk av nedsettende bilder (les pornokalender på arbeidsplassen og sånt)

Er det noe i studien som ovverrasker stort? Kanskje ikke. Bortsett fra dette da:
Terapeuter endrer holdninger etter hvor lang tid de har jobbet med voldtektsoffer. Jo lenger de har vært terapeut for voldtekstoffer, jo mer sannsynlig er det at de har en holdning der de legger skyld på dette offeret.

Forskerne drodler noen teorier om hvorfor det er slik, blant annet at terapeutene kan bli utslitt av medlidenhet og trekker seg mentalt unna, blir mindre sensitive for klientens lidelse etter overgrep.

Med dette som utgangspunkt mener forskerne det bør være naturlig å se voldtekstmytene i en større sosial sammenheng, og inkludere kjønnslikestilling som en del av den 'sosiale renselsen og fordomsfjerningen'.

Toleranse og mangfoldsaksept er altså medisin mot det meste, også fordømmelse av voldtekstoffer. Kanskje det også kan hindre noen voldtekter?

PS
I forbifarten vil jeg bare nevne at mer enn 90 prosent av voldsoffer får Posttraumatisk stress. En traumeindusert sykdom som blant annet medfører store psykiske utfodringer og søvnproblemer, og At hukommelsesdelen av hjernen, Hippocampus, fysisk krymper med inntil 25%. Det tar gjerne år før denne er tilbake til normalen.

Noen mener dette er kroppens selvforsvar slik at man skal slippe å huske alt så tydelig. Naturens måte å hjelpe oss gjennom traumer. Med de holdningene offer blir utsatt for så burde kanskje hjernen koble fullstendig ut en periode.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar